Το πρόγραμμα των

Το πρόγραμμα των "World Pharmacists - S. Africa"

Στην περιοχή George (Ν. Αφρική), λειτουργεί το πρόγραμμα των “World Pharmacists – S. Africa” με την Οργάνωση “Bolton Food for Life” που υιοθετήθηκε από τις τοπικές Αρχές.
Ανακοινώθηκε στα ΜΜΕ και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες της περιοχής.