Προτάσεις συνεργασίας

Προτάσεις συνεργασίας

Γίνονται δεκτές προτάσεις για συνεργασία σε κοινωνικά και ανθρωπιστικά προγράμματα με Δήμους, Φορείς και άλλες ΜΚΟ στην Αττική ή την περιφέρεια.

πληροφορίες:

Δ. Μανωλάκου 6974-904855,

Ε. Παπασπυροπούλου 6937-440959,

Θ. Μπαμπάλης 6974-406646.