Ενημερωτικές Συναντήσεις – Σεμινάρια για Εθελοντισμό, Ανθρωπιστικές Αποστολές

Ενημερωτικές Συναντήσεις – Σεμινάρια για Εθελοντισμό, Ανθρωπιστικές Αποστολές

Οι Ενημερωτικές Συναντήσεις – Σεμινάρια για Εθελοντισμό, Ανθρωπιστικές Αποστολές κ.λ.π, θα συνεχιστούν στη νέα περίοδο στα Γραφεία της Οργάνωσης.

Επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις (PowerPoint) σε Σχολεία, Πανεπιστήμια και Φορείς.

Πληροφορίες – Αιτήσεις συμμετοχής “Φ.τ.Κ”

Διεύθυνση Υψηλάντου 41-Γλυφάδα 16675

Τηλ. 210-3816720/211-0101635

Φαξ. 210-9652386

κιν. 6937-440959 6945-434005

email serio@hol.gr, worldpharmacist@ath.forthnet.gr