Ημερίδα με γενικό τίτλο “Οικιακά Φάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον”

Ημερίδα με γενικό τίτλο “Οικιακά Φάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον”

Οι “Φαρμακοποιοί του Κόσμου” οργάνωσαν την Ημερίδα με γενικό τίτλο “Οικιακά Φάρμακα – Υγεία και Περιβάλλον” κατά την διάρκεια της 4ης Διεθνούς Ιατρικής Έκθεσης Medicexpo. Η Ημερίδα αφορούσε θέματα και διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης/καταστροφής των ατομικών και οικιακών μας κυρίως φαρμάκων πού ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Με πρωτοβουλία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων προετοιμάζεται πρόγραμμα συλλογής/καταστροφής “οικιακών φαρμάκων”.

Η Οργάνωση έχει λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις απο ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπ. Υγείας για πρόβλεψη ενσωμάτωσης διαχείρησης των “οικιακών φαρμάκων” στο προετοιμαζόμενο νομοσχέδιο.