Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou
Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou

Φωτογραφικό υλικό από την Αποστολή στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou

Παράδοση φαρμακευτικού υλικού, γραφικής ύλης και αθλητικών ειδών στην Burkina Faso, στην πόλη Sabou το Φεβρουάριο του 2010. Δείτε παρακάτω το φωτογραφικό υλικό της αποστολής.

2010 2 BF SABOU ΑΓΟΡΑ
BF SABOU ΑΓΟΡΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF SABOU ΔΗΜΑΡΧΟΣ
BF SABOU ΔΗΜΑΡΧΟΣ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF SABOU ΔΗΜΟΤΙΚΟ
BF SABOU ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF SABOU ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
BF SABOU ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF SABOU ΜΑΘΗΤΡΙΑ
BF SABOU ΜΑΘΗΤΡΙΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF SABOU ΝΕΚΡΟ ΑΠΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ
BF SABOU ΝΕΚΡΟ ΑΠΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF SABOU ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ
BF SABOU ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BF ΑΓΡΟΙΚΙΑ
BF SABOU ΑΓΡΟΙΚΙΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΑΠΕΒΙΩΣΕ
BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΙΑ – ΑΠΕΒΙΩΣΕ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 2
BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
BURKINA FASO SABOU ST MAXIMILIEN ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΑΦΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
BURKINA FASO SABOU ΑΦΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ
BURKINA FASO SABOU ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
BURKINA FASO SABOU ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΝΟΜΑΡΧΗΣ
BURKINA FASO SABOU ΝΟΜΑΡΧΗΣ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
BURKINA FASO SABOU ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
BURKINA FASO SABOU ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 BURKINA FASO SABOU ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΥΛΟ ΣΕ ΑΠΟΡΑ
BURKINA FASO SABOU ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΥΛΟ ΣΕ ΑΠΟΡΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 ΑΠΟΡΑ
ΑΠΟΡΑ, Φεβρουάριος 2010
2010 2 ΑΠΟΡΟ
ΑΠΟΡΟ, Φεβρουάριος 2010
BURKINA FASO SABOU
BURKINA FASO SABOU, Φεβρουάριος 2010

2010 2 BURKINA FASO SABOU ΔΙΑΝΟΜΗ SPIRULINA ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
BURKINA FASO SABOU ΔΙΑΝΟΜΗ SPIRULINA ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Φεβρουάριος 2010