Ενημερωτικό Δελτίο 78, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Ενημερωτικό Δελτίο 78, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2017

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή/και να κάντε download το τεύχος Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2017 του 3μηνιαίου περιοδικού της Οργάνωσης Φαρμακοποιοί του κόσμου.

FTK No 78

Μπορείτε να κάνετε download το τέυχος εδώ