Ενημερωτικό Δελτίο 74, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Ενημερωτικό Δελτίο 74, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2016

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή/και να κάντε download το τεύχος Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2016 του 3μηνιαίου περιοδικού της Οργάνωσης Φαρμακοποιοί του κόσμου.

FTK No 74

Μπορείτε να κάνετε download το τέυχος εδώ