Ενημερωτικό Δελτίο 73, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015, Ιανουάριος 2016

Ενημερωτικό Δελτίο 73, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2015, Ιανουάριος 2016

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή/και να κάντε download το τεύχος Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015, Ιανουαρίου 2016 του 3μηνιαίου περιοδικού της Οργάνωσης Φαρμακοποιοί του κόσμου.

FTK No 73

Μπορείτε να κάνετε download το τέυχος εδώ