Ενημερωτικό Δελτίο 72, Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

Ενημερωτικό Δελτίο 72, Αύγουστος - Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή/και να κάντε download το τεύχος Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015 του 3μηνιαίου περιοδικού της Οργάνωσης Φαρμακοποιοί του κόσμου.

FTK No 72

Μπορείτε να κάνετε download το τέυχος εδώ