Ενημερωτικό Δελτίο 70, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2015

Ενημερωτικό Δελτίο 70, Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2015

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ή/και να κάντε download το τεύχος Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Απριλίου 2015 του 3μηνιαίου περιοδικού της Οργάνωσης Φαρμακοποιοί του κόσμου.

FTK No 70

 

Μπορείτε να κάνετε download το τέυχος εδώ