Αποστολή στο ΙΡΑΚ 2003, παράδοση φαρμάκων & διερεύνηση πιθανότητας δημιούργιας Παιδιατρικής Κλινικής

Αποστολή στο ΙΡΑΚ 2003, παράδοση φαρμάκων & διερεύνηση πιθανότητας δημιούργιας Παιδιατρικής Κλινικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17-4-03 εως 27-4-03

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Βαγδάτη

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Σταύρος Χιλιόπουλος

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ Γιατροί του Κόσμου

ΣΚΟΠΟΣ Παράδοση φαρμάκων στα Νοσοκομεία Al Alawiya.Quadisyia, Red Crescent. Διερεύνηση πιθανότητας δημιούργιας Παιδιατρικής Κλινικής στην συνοικία Thawra