Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα Γραφεία των “Φαρμακοποιών του Κόσμου”, παραμένουν ανοικτά για πληροφορίες κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-13:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Κεντρικά Γραφεία:
Χαλκοκονδύλη 1 – Αθήνα 10677
Τηλ: 210-3816720
Φαξ: 210-9969722
e-mail: worldpharmacists@yahoo.com